Оцена полутки

Одељење за оцену квалитета меса на линији клања


Шеф одељења: Проф. др Радовић Иван

Класификатори:

Дипл. инг. Томић Милош

Дипл. инг. Малешевић Саво

Дипл. инг. Ратков Жељко

Мсц. Мирков Миле


Одељење за оцену квалитета меса на линији клања бави се испитивањем тренутног стања меснатости товљеника на подручју АП Војводине и тежи ка унапређењу исте. Запослени одељења су дипломирани инжењери Пољопривредног факултета , департмана за сточарство. Они поседују европски сертификат за класификацију. Обука и полагање за сертификованог класификатора је обављена у Италији у организацији Министарствa пољопривреде, прехрамбене и шумарске политике „Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali“ гдје су постигли завидне резултате.


У циљу стручног усавршавања и стицања искуства у области оцене квалитета меса, самој класификацији и њеној контроли одељење је упућено у Норвешку, као најразвијенију и најорганизованију земљу по питању класификације и контроле исте.

Прочитајте више овде

Норвешка је такође и прва потенцијална чланица на листи Европске уније те су и њени стандарди упућени ка европским критеријумима где су стекли додатна знања у виду прилагођавања стандарда. Организатор курса је била „Animalia“, агенција за спровођење и контролу система класификације на подручју Норвешке.