Одељење за одгајивање свиња

Департман за сточарство, Пољопривредни факултет Нови Сад

Главна одгајивачка организација у свињарству за територију АП Војводине налази се на Департману за сточарство, на Пољопривредном факултету у Новом Саду. Посао Главне одгајивачке организације у свињарству је израда и спровођење Главног одгајивачког програма које решењем прихвата Министарство. При спровођењу Главног одгајивачког програма, Главна одгајивачка организација:

  • Води главну матичну евиденцију за грла на територији АП Војводина
  • Издаје педигре и уверења о пореклу и друге зоотехничке документе и води евиденцију о њима
  • Врши контролу спровођења селекцијских смотри
  • Врши процену приплодне вредности квалитетних приплодних грла
  • Врши рангирање квалитетних приплодних грла
  • Израђује план коришћења и дистрибуције семена квалитетних приплодњака
  • Води евиденцију основних одгајивачких организација
  • Води евиденцију одгајивача квалитетних приплодних грла
  • Израђује стручна упутства за спровођење Главног одгајивачког програма
  • Контролише примену Закона, правилника и прописаних метода и поступака за спровођење Главног одгајивачког програма

ОБАВЕШТЕЊА

Вајбер група ГОО СВИЊАРСТВО

Прикључите се Вајбер групи ГОО СВИЊАРСТВО кликом на линк


https://invite.viber.com/?g=7io2kUsUg0dpwe60s5aax2rckQpdjKuB

Или једноставним скенирањем кода вашим телефоном