Контакт

Руководилац одељења за одгајивање свиња:

Проф. др Иван Радовић

имејл: ivan.radovic@stocarstvo.edu.rs

тел: 021/ 485-3477Контакт особа за све информације:

Дипл. инг. Слободан Коњевић 

имејл: slobodan.konjevic@stocarsvo.edu.rs

тел: 021/485-3486; 021/454-038